v4Sport Movement to Move

Konferencja Movement to Move

W czasie konferencji Movement to Move, zorganizowanej w 2018 r. przez Active Healthy Kids Australia i Sport Australia, 49 krajów, w tym Polska, zaprezentowało wyniki Global Matrix 3.0. Wyniki dotyczące ogólnego poziomu sprawności fizycznej dzieci w Polsce przedstawił Jakub Kalinowski.

v4Sport Media nauka w Polsce

Sukces Aktywnych Szkół MultiSport w mediach

Wszystkie dzieci biorące udział w pierwszej edycji Aktywnych Szkół MultiSport dwukrotnie wzięły udział w teście sprawności EuroFit+, który opiera się na 9 prostych ćwiczeniach sprawnościowych. Pomiar przeprowadzony na początku i na końcu projektu pozwolił ocenić postępy dzieci i efektywność samego programu. Co najważniejsze, aż 86% (30 na 35) szkół poprawiło wyniki testów.

Smart Cities & Sport Summit w Tokio

W 2019 roku Jakub Kalinowski wystąpił na Smart Cities & Sport Summit w Tokio. Pytanie czy… „we are smart enough?” postawione przez Kubę w czasie prezentacji otworzyło dyskusję na temat sposobu korzystania z nowych technologii tak, by służyły zmianie sedentarnych nawyków i rozwijaniu aktywnego społeczeństwa.

v4Sport Podręcznik dobrych praktyk

Podręcznik dobrych praktyk

Naszym marzeniem jest, żeby dobre, sprawdzone praktyki stały się inspiracją także dla nauczycieli i szkół w całej Polsce. Z myślą o tym stworzyliśmy „Podręcznik dobrych praktyk”, w którym odnajdziecie inicjatywy zrealizowane podczas programu Aktywne Szkoły MultiSport. To zbiór dobrych, sprawdzonych pomysłów na to, jak szkoły zachęcają do ruchu dzieci, rodziców i nauczycieli.

v4Sport Journal of Physical Activity

Journal of Physical Activity and Health

W jednym z wiodących światowych wydawnictw – Journal of Physical Activity and Health, w 2019 r. ukazał się obszerny artykuł podsumowujący znaczenie i rolę wyników zebranych w ramach raportów Global Matrix, w podejmowaniu działań na rzecz zwiększania poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci.

Swój wkład w publikację miał też Jakub Kalinowski.

v4Sport Global Matrix 3.0

Global Matrix 3.0

Ministerstwo Sportu i Turystyki, w decyzji o wdrożeniu programu „Skaut” powołało się na dane z raportu Global Matrix 3.0.

v4Sport Złoty Spinacz

Złote Spinacze 2019 dla Aktywnych Szkół MultiSport

Program Aktywne Szkoły MultiSport, który realizowaliśmy wspólnie z Benefit Systems otrzymał w 2019 roku srebrny Spinacz w kategorii głównej “Media relations”. Działania komunikacyjne oparte na unikalnych wynikach badań i materiałach edukacyjnych, pozwoliły na wypracowanie ponad 1300 publikacji medialnych typu earned, o łącznej wartości blisko 3,5 mln złotych i dotarciu na poziomie 14,9 mln odbiorców.

v4Sport Healthy Cities

Smaller Data, Healthier Kids, Healthy Cities

Artykuł autorstwa Jakuba Kalinowskiego pn. “Smaller Data, Healthier Kids, Smarter Cities” został opublikowany w 2019 r. na łamach Healthy Cities.

v4Sport Akademia Krokieta i Lamy

Akademia Krokieta i Lamy w międzynarodowej publikacji

Akademia Krokieta i Lamy – program, którego Fundacja V4Sport jest partnerem strategicznym został opisany jako dobra praktyka na łamach międzynarodowej publikacji, obok rozwiązań z Brazylii, USA, czy Wielkiej Brytanii.

Raport Komisji Europejskiej

Projekt opracowany i zrealizowany przez Fundację V4Sport został zaprezentowany w raporcie Komisji Europejskiej z 2021 roku, mapującym innowacyjne przedsięwzięcia w obszarze sportu, jako jedyna inicjatywa z Polski.

v4Sport Zdrowie i aktywni mieszkańcy

Konferencja “Zdrowi i aktywni mieszkańcy - co mają wspólnego z rezyliencją miejską?”

W dniach 8-9 czerwca 2021 r. wspólnie z Fundacją Veolia Polska, w partnerstwie z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zorganizowaliśmy konferencję on-line, która dotyczyła roli samorządów lokalnych w zakresie działań na rzecz zwiększania aktywności fizycznej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Wśród prelegentów znalazła się m.in. Sanna Vesikansa – Wiceprezydent miasta Helsinki. Połączyliśmy się również z odbywającym się w Brukseli #EUSportForum 2021.

v4Sport Kongres Sportu Wiejskiego

Kongres Sportu Wiejskiego

W październiku 2021 roku mieliśmy przyjemność znaleźć się w gronie partnerów Kongresu Sportu Wiejskiego, który zgromadził blisko 200 przedstawicieli środowisk kluczowych dla rozwoju sportu wiejskiego. Jakub Kalinowski podzielił się w naszym imieniu swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie projektowania działań zmierzających do zwiększania aktywności fizycznej i niwelowania zachowań sedentarnych. Kongres był także doskonałą okazją do przedstawienia naszych działań m.in. w ramach AHKGA.

v4Sport Smart Cities

Jakub Kalinowski – Prezes Fundacji V4Sport wystąpił podczas Smart Cities and Sport Summit, które odbyło się w 2021 roku w Kopenhadze. W czasie prezentacji zatytułowanej „Disruption in Education” opowiedział o tym, jak poprzez aktywność fizyczną możemy przyczynić się do prawidłowego rozwoju i zdrowia najmłodszych mieszkańców miast.

v4Sport Konferencja - Sport lokalny w Polsce

21 grudnia 2021 r. Jakub Kalinowski wystąpił na konferencji programu Erasmus+ Sport pn. „Sport lokalny w Polsce”. W czasie sesji opowiedział m.in. o cyklu edukacyjnym „Aktywny, zdrowy samorząd – jak tworzyć nowoczesne strategie sportu i aktywności fizycznej?“, który stworzyliśmy wspólnie z Fundacją Veolia Polska.

v4Sport Zdrowy, aktywny samorząd

Cykl edukacyjny “Aktywny, zdrowy samorząd”

Pod koniec 2021 roku, wspólnie z Fundacją Veolia Polska zorganizowaliśmy cykl edukacyjny pn. “Aktywny, zdrowy samorząd – jak tworzyć nowoczesne strategie sportu i aktywności fizycznej?”, który skierowaliśmy do przedstawicieli władz i pracowników samorządowych oraz przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych. W ramach inicjatywy zrealizowaliśmy serię materiałów video, podcastów i spotkań on-line, które poprowadzili polscy i zagraniczni eksperci, w tym m.in. dr Anna Lowe, Mogens Kirkeby, dr. Mark Tremblay, dr. Jayne Greenberg, czy Oliver Vanges.

v4Sport Media Sport TVP World

Współzałożyciel Fundacji V4Sport – Piotr Sitkowski, w kwietniu 2022 roku był gościem programu TVP World „Help Without Borders”, w czasie którego opowiedział o integracji dzieci ukraińskich poprzez sport z wykorzystaniem materiałów Akademii Krokieta i Lamy.

v4Sport Media Sport TVP World

O roli aktywności fizycznej w pomocy uchodźcom rozmawialiśmy w maju 2022 r. w programie TVP World – „Help Without Borders”, w którym Piotr Sitkowski miał przyjemność wystąpić wspólnie z Jacobem Schouenborg – sekretarzem generalnym ISCA – International Sport and Culture Association.

V4SPORT EDSS

Do Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego w 2022 r. zgłosiła się rekordowa liczba placówek – min. 1055 szkół i przedszkoli, które zaangażowały co najmniej 113 963 dzieci oraz ponad 5340 nauczycieli. Jesteśmy także dumni z tego, że z przygotowanych z tej okazji materiałów korzystały również dzieci pozostające w Ukrainie.

V4SPORT Play International

Współpraca ekspercka z Play International

W październiku 2022 r. podpisaliśmy porozumienie z francuską organizacją ekspercką PLAY International, która ma ponad 20-letnie doświadczenie w integracji uchodźców poprzez sport, zebrane w ponad 20 krajach na całym świecie i swoimi działaniami objęła już ponad milion uczestników.

V4Sport - AHKGA

W 2022 r. już po raz trzeci mieliśmy zaszczyt współtworzyć raport dotyczący ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Przygotowany dokument jest częścią ogólnoświatowych badań Global Matrix 4.0 zainicjowanych przez Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA), a przeprowadzonych w 57 państwach z 6 różnych kontynentów.

V4SPORT ESSD

Zaproszenie ukraińskich placówek do udziału w ESSD 2022 było pierwszym krokiem na drodze do podjęcia długofalowej współpracy. Zaowocowało to podpisaniem w listopadzie 2022 r. listu intencyjnego z organizacjami – UkraineActive oraz State Scientific Institution „Institute of Modernization of the Content of Education” oraz International Sport and Culture Association”, którego przedmiotem jest nawiązanie partnerskich relacji i wsparcie Ukrainy w obszarze edukacji, sportu i aktywności fizycznej w przyszłości.

V4Sport Moving People

Konferencja MOVING-People MOVING-Europe

W dniach 22-23.11.22 r. mieliśmy przyjemność reprezentować Polskę podczas konferencji MOVING i podzielić się naszymi doświadczeniami z przedstawicielami organizacji z 40 krajów na całym świecie. Jesteśmy dumni, że Jakub Kalinowski wystąpił na tym międzynarodowym forum i skierował uwagę uczestników wydarzenia na sytuację osób dotkniętych wojną w Ukrainie.

V4Sport #BeActive Awards

Akademia Krokieta i Lamy, której jesteśmy partnerem strategicznym, zdobyła w 2022 r. główną nagrodę #BeActive Awards w kategorii EDUCATION. Akademia, jako pierwsza inicjatywa z Polski zwyciężyła w tym międzynarodowym konkursie, będącym wyrazem uznania Komisji Europejskiej za szczególne starania włożone w promowanie aktywności fizycznej, poza typową aktywnością sportową w szkole i w przedszkolu.

V4Sport Akademia Krokieta i Lamy

Akademia Krokieta i Lamy we Wrocławiu

W 2022 roku mieliśmy ogromną przyjemność realizować program edukacji w ruchu w partnerstwie z Akademią Krokieta i Lamy w niemal 90 wrocławskich przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, do którego zarejestrowało się ponad 320 nauczycieli. 14.12.22 r. uroczyście podsumowaliśmy naszą dziewięciomiesięczną współpracę z placówkami z Wrocławia wspólnie z niemal 100 uczestnikami wydarzenia.

V4SPORT Play International

Szkolenia z PLAY International

W grudniu 2022 r. mieliśmy zaszczyt gościć w Polsce ekspertki z francuskiej organizacji PLAY International, które przeprowadziły dwa szkolenia z zakresu integracji uchodźców poprzez sport dla nauczycieli i trenerów sportowych we Wrocławiu i w Warszawie.

v4Sport Konkurs Sport Biznes Polska

ESSD2022 nominowane do nagród Sport Biznes Polska

Europejski Dzień Sportu Szkolnego 2022, który koordynowaliśmy w Polsce i w Ukrainie został nominowany przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska do nagród SBP w kategorii specjalnej „SPORTOWY PROJEKT SPOŁECZNY 2022 roku”.

V4 MOVE WEEK

MOVE Week 2023

Pod koniec maja 2023 r. odbyła się już dwunasta edycja MOVE Week, do której zgłosiła się rekordowa liczba placówek z Polski. Co najmniej 680 szkół i przedszkoli zaangażowało ponad 56400 dzieci i niemal 3115 nauczycieli. Jesteśmy również dumni, że z przygotowanych przez nas z tej okazji materiałów pn. „Active Breaks Plan” skorzystały dzieci z 825 placówek w Ukrainie.

Europejski Dzień Sportu Szkolnego

Europejski Dzień Sportu Szkolnego 2023

Każdego roku coraz więcej uczestników gromadzi się wokół Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego. Do ESSD2023 zgłosiło się aż 1126 placówek z całej Polski! Ponadto w akcję włączyło się 5884 nauczycieli, którzy zaangażowali 107624 dzieci. Z przygotowanych z tej okazji materiałów pn. „Active Lessons Plan” w języku angielskim korzystały w 2023 r. nie tylko dzieci w Polsce i w Ukrainie, ale także w innych krajach zrzeszonych wokół tego święta.

Move-Congress Madryt

MOVE Congress w Madrycie

Wystąpienie podczas MOVE Congress w Madrycie W dniach 16-19 listopada 2023 r. w Madrycie odbywała się jedna z największych na świecie konferencji poświęconych tematom aktywności fizycznej i sportu powszechnego. W czasie wydarzenia, Jakub Kalinowski miał przyjemność opowiedzieć na międzynarodowym forum o naszej inicjatywie, którą realizujemy w ramach projektu Integration of Ukrainian Refugee Children Through Sport (IURTS). Prezes Fundacji podzielił się naszymi doświadczeniami z wdrażania Integracyjnej przygody detektywistycznej w 40 polskich szkołach.

Międzynarodowy webinar Cities Changing Diabetes

Dnia 19.12.2023 r. odbył się webinar organizowany w ramach programu Changing Diabetes (CCD), podczas którego Piotr Sitkowski – współzałożyciel Fundacji V4Sport, opowiedział o projekcie Move4Fun, który wdrażaliśmy w Polsce, jako odpowiedź na wyzwania bezruchu. Jesteśmy dumni, że mogliśmy zaprezentować się wśród grona ekspertów, takich jak Sekretarz Generalny International Sport and Culture Association, Jacob Schouenborg, czy dr Jill Popp oraz Mette Hauch – reprezentantki The LEGO Foundation.

O tym, jak łączymy najmłodszych poprzez wspólny ruch, przeczytacie w kwartalniku „Europa dla aktywnych”, który ukazał się pod koniec 2023 roku. W publikacji Jakub Kalinowski opowiedział również o innowacyjnym projekcie pn. „Integracyjna przygoda detektywistyczna”, który od września 2023 r. realizujemy w 40 szkołach podstawowych w Polsce. Inicjatywa ma na celu integrację językowo-kulturową dzieci uchodźców poprzez wspólną aktywność fizyczną i dobrą zabawę.