media

Wystąpienia, wywiady, publikacje

v4sport - sygnet

Europejski Dzień Sportu Szkolnego 2022, który koordynowaliśmy w Polsce i w Ukrainie został nominowany przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska do nagród SBP w kategorii specjalnej „SPORTOWY PROJEKT SPOŁECZNY 2022 roku”.

Szkolenia z PLAY International

W grudniu 2022 r. mieliśmy zaszczyt gościć w Polsce ekspertki z francuskiej organizacji PLAY International, które przeprowadziły dwa szkolenia z zakresu integracji uchodźców poprzez sport dla nauczycieli i trenerów sportowych we Wrocławiu i w Warszawie.

W 2022 roku mieliśmy ogromną przyjemność realizować program edukacji w ruchu w partnerstwie z Akademią Krokieta i Lamy w niemal 90 wrocławskich przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, do którego zarejestrowało się ponad 320 nauczycieli. 14.12.22 r. uroczyście podsumowaliśmy naszą dziewięciomiesięczną współpracę z placówkami z Wrocławia wspólnie z niemal 100 uczestnikami wydarzenia.

Akademia Krokieta i Lamy, której jesteśmy partnerem strategicznym, zdobyła w 2022 r. główną nagrodę #BeActive Awards w kategorii EDUCATION. Akademia, jako pierwsza inicjatywa z Polski zwyciężyła w tym międzynarodowym konkursie, będącym wyrazem uznania Komisji Europejskiej za szczególne starania włożone w promowanie aktywności fizycznej, poza typową aktywnością sportową w szkole i w przedszkolu.

Konferencja MOVING-People MOVING-Europe

W dniach 22-23.11.22 r. mieliśmy przyjemność reprezentować Polskę podczas konferencji MOVING i podzielić się naszymi doświadczeniami z przedstawicielami organizacji z 40 krajów na całym świecie. Jesteśmy dumni, że Jakub Kalinowski wystąpił na tym międzynarodowym forum i skierował uwagę uczestników wydarzenia na sytuację osób dotkniętych wojną w Ukrainie.

Zaproszenie ukraińskich placówek do udziału w ESSD 2022 było pierwszym krokiem na drodze do podjęcia długofalowej współpracy. Zaowocowało to podpisaniem w listopadzie 2022 r. listu intencyjnego z organizacjami – UkraineActive oraz State Scientific Institution „Institute of Modernization of the Content of Education” oraz International Sport and Culture Association”, którego przedmiotem jest nawiązanie partnerskich relacji i wsparcie Ukrainy w obszarze edukacji, sportu i aktywności fizycznej w przyszłości.

W 2022 r. już po raz trzeci mieliśmy zaszczyt współtworzyć raport dotyczący ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Przygotowany dokument jest częścią ogólnoświatowych badań Global Matrix 4.0 zainicjowanych przez Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA), a przeprowadzonych w 57 państwach z 6 różnych kontynentów.

Współpraca ekspercka z Play International

W październiku 2022 r. podpisaliśmy porozumienie z francuską organizacją ekspercką PLAY International, która ma ponad 20-letnie doświadczenie w integracji uchodźców poprzez sport, zebrane w ponad 20 krajach na całym świecie i swoimi działaniami objęła już ponad milion uczestników.

Do Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego w 2022 r. zgłosiła się rekordowa liczba placówek – min. 1055 szkół i przedszkoli, które zaangażowały co najmniej 113 963 dzieci oraz ponad 5340 nauczycieli. Jesteśmy także dumni z tego, że z przygotowanych z tej okazji materiałów korzystały również dzieci pozostające w Ukrainie. 

O roli aktywności fizycznej w pomocy uchodźcom rozmawialiśmy w maju 2022 r. w programie TVP World – „Help Without Borders”, w którym Piotr Sitkowski miał przyjemność wystąpić wspólnie z Jacobem Schouenborg – sekretarzem generalnym ISCA – International Sport and Culture Association.

Współzałożyciel Fundacji V4Sport – Piotr Sitkowski, w kwietniu 2022 roku był gościem programu TVP World „Help Without Borders”, w czasie którego opowiedział o integracji dzieci ukraińskich poprzez sport z wykorzystaniem materiałów Akademii Krokieta i Lamy.

v4Sport Zdrowy, aktywny samorząd

Cykl edukacyjny “Aktywny, zdrowy samorząd”

Pod koniec 2021 roku, wspólnie z Fundacją Veolia Polska zorganizowaliśmy cykl edukacyjny pn. “Aktywny, zdrowy samorząd – jak tworzyć nowoczesne strategie sportu i aktywności fizycznej?”, który skierowaliśmy do przedstawicieli władz i pracowników samorządowych oraz przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych. W ramach inicjatywy zrealizowaliśmy serię materiałów video, podcastów i spotkań on-line, które poprowadzili polscy i zagraniczni eksperci, w tym m.in. dr Anna Lowe, Mogens Kirkeby, dr. Mark Tremblay, dr. Jayne Greenberg, czy Oliver Vanges.

21 grudnia 2021 r. Jakub Kalinowski wystąpił na konferencji programu Erasmus+ Sport pn. „Sport lokalny w Polsce”. W czasie sesji opowiedział m.in. o cyklu edukacyjnym „Aktywny, zdrowy samorząd – jak tworzyć nowoczesne strategie sportu i aktywności fizycznej?“, który stworzyliśmy wspólnie z Fundacją Veolia Polska.

Jakub Kalinowski – Prezes Fundacji V4Sport wystąpił podczas Smart Cities and Sport Summit, które odbyło się w 2021 roku w Kopenhadze. W czasie prezentacji zatytułowanej „Disruption in Education” opowiedział o tym, jak poprzez aktywność fizyczną możemy przyczynić się do prawidłowego rozwoju i zdrowia najmłodszych mieszkańców miast.

W październiku 2021 roku mieliśmy przyjemność znaleźć się w gronie partnerów Kongresu Sportu Wiejskiego, który zgromadził blisko 200 przedstawicieli środowisk kluczowych dla rozwoju sportu wiejskiego. Jakub Kalinowski podzielił się w naszym imieniu swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie projektowania działań zmierzających do zwiększania aktywności fizycznej i niwelowania zachowań sedentarnych. Kongres był także doskonałą okazją do przedstawienia naszych działań m.in. w ramach AHKGA.

W dniach 8-9 czerwca 2021 r. wspólnie z Fundacją Veolia Polska, w partnerstwie z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zorganizowaliśmy konferencję on-line, która dotyczyła roli samorządów lokalnych w zakresie działań na rzecz zwiększania aktywności fizycznej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Wśród prelegentów znalazła się m.in. Sanna Vesikansa – Wiceprezydent miasta Helsinki. Połączyliśmy się również z odbywającym się w Brukseli #EUSportForum 2021.

Projekt opracowany i zrealizowany przez Fundację V4Sport został zaprezentowany w raporcie Komisji Europejskiej z 2021 roku, mapującym innowacyjne przedsięwzięcia w obszarze sportu, jako jedyna inicjatywa z Polski.

Akademia Krokieta i Lamy – program, którego Fundacja V4Sport jest partnerem strategicznym został opisany jako dobra praktyka na łamach międzynarodowej publikacji, obok rozwiązań z Brazylii, USA, czy Wielkiej Brytanii.

Artykuł autorstwa Jakuba Kalinowskiego pn. “Smaller Data, Healthier Kids, Smarter Cities” został opublikowany w 2019 r. na łamach Healthy Cities. 

Program Aktywne Szkoły MultiSport, który realizowaliśmy wspólnie z Benefit Systems otrzymał w 2019 roku srebrny Spinacz w kategorii głównej “Media relations”. Działania komunikacyjne oparte na unikalnych wynikach badań i materiałach edukacyjnych, pozwoliły na wypracowanie ponad 1300 publikacji medialnych typu earned, o łącznej wartości blisko 3,5 mln złotych i dotarciu na poziomie 14,9 mln odbiorców.

Ministerstwo Sportu i Turystyki, w decyzji o wdrożeniu programu „Skaut” powołało się na dane z raportu Global Matrix 3.0.

W jednym z wiodących światowych wydawnictw – Journal of Physical Activity and Health, w 2019 r. ukazał się obszerny artykuł podsumowujący znaczenie i rolę wyników zebranych w ramach raportów Global Matrix, w podejmowaniu działań na rzecz zwiększania poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci.

Swój wkład w publikację miał też Jakub Kalinowski.

Naszym marzeniem jest, żeby dobre, sprawdzone praktyki stały się inspiracją także dla  nauczycieli i szkół w całej Polsce. Z myślą o tym stworzyliśmy „Podręcznik dobrych praktyk”, w którym odnajdziecie inicjatywy zrealizowane podczas programu Aktywne Szkoły MultiSport. To zbiór dobrych, sprawdzonych pomysłów na to, jak szkoły zachęcają do ruchu dzieci, rodziców i nauczycieli.

W 2019 roku Jakub Kalinowski wystąpił na Smart Cities & Sport Summit w Tokio. Pytanie czy… „we are smart enough?” postawione przez Kubę w czasie prezentacji otworzyło dyskusję na temat sposobu korzystania z nowych technologii tak, by służyły zmianie sedentarnych nawyków i rozwijaniu aktywnego społeczeństwa.

Wszystkie dzieci biorące udział w pierwszej edycji Aktywnych Szkół MultiSport dwukrotnie wzięły udział w teście sprawności EuroFit+, który opiera się na 9 prostych ćwiczeniach sprawnościowych. Pomiar przeprowadzony na początku i na końcu projektu pozwolił ocenić postępy dzieci i efektywność samego programu. Co najważniejsze, aż 86% (30 na 35) szkół poprawiło wyniki testów.

W czasie konferencji Movement to Move, zorganizowanej w 2018 r. przez Active Healthy Kids Australia i Sport Australia, 49 krajów, w tym Polska, zaprezentowało wyniki Global Matrix 3.0. Wyniki dotyczące ogólnego poziomu sprawności fizycznej dzieci w Polsce przedstawił Jakub Kalinowski.