Europejski Dzień Sportu Szkolnego

v4sport European School Sport Day ESSD EDSS

European School Sport Day – Education through Movement (Edukacja w ruchu) – ESSD 2024

Europejski Dzień Sportu Szkolnego® (European School Sport Day – ESSD) to inicjatywa, której głównym celem jest promocja aktywności fizycznej i sportu oraz zaangażowanie jak największej liczby dzieci i młodzieży, szkół i organizacji w programy zachęcające do aktywności fizycznej. Identyfikując co roku różne tematy przewodnie, ESSD ma na celu przełamanie barier kulturowych i przyczynienie się do integracji społecznej. Wydarzenie jest organizowane corocznie od 2015 roku, stale zwiększając liczbę uczestniczących krajów i uczniów. Inicjatywa w 2023 r. dotarła do prawie 2,6 miliona uczniów w 41 krajach. W ostatnim roku ponad 11 tysięcy szkół zorganizowało lokalne obchody ESSD. Dzień ten jest jednym z największych wydarzeń kampanii #BeActive Europejskiego Tygodnia Sportu i jest organizowany zawsze w ostatni piątek. 27 września 2024 roku będziemy obchodzić dziesiątą jubileuszową edycję ESSD.

Wierzymy, że wzmocnienie długofalowego podejścia młodzieży do zdrowego stylu życia zależy od połączenia nieformalnych możliwości kładących nacisk na ” element zabawy” w aktywności fizycznej i włączenia ruchu w codzienne życie dzieci.

Temat „Edukacja w ruchu” w ramach ESSD 2024 rozszerza główne cele ESSD, oferując alternatywne podejście do promowania aktywności fizycznej w klasach i między zajęciami, co, jak udowodniono, ma szereg pozytywnych skutków dla uczenia się i zdrowia. Wierzymy, że połączenie edukacji z aktywnością fizyczną może zmotywować dzieci do rozpoczęcia bardziej aktywnego i zdrowszego stylu życia, rozwijając pozytywne postawy i wzorce zachowań. ESSD stwarza okazję do zwiększenia potencjału sportu w celu wywarcia istotnego wpływu.

Edukacja w ruchu to skuteczne podejście uznające nieodłączny związek między aktywnością fizyczną a rozwojem poznawczym. Jesteśmy stworzeni do poznawania otaczającego nas świata fizycznego poprzez ruch. Opierając się na tej koncepcji, integracja ruchu z procesem uczenia się wykracza poza tradycyjne granice klasy, sprzyjając dynamicznemu i holistycznemu doświadczeniu edukacyjnemu.

Ruch pobudza zaangażowanie, stymulując wiele zmysłów i poprawiając pamięć. Kiedy dzieci aktywnie angażują ciało w proces uczenia się poprzez taniec (ruchy podobne do tańca) lub ćwiczenia fizyczne, osiągają lepsze wyniki w nauce. Co więcej, edukacja w ruchu tworzy korzystne środowisko dla różnych stylów uczenia się. Włączając ruch do lekcji, nauczyciele umożliwiają dzieciom zrozumienie złożonych koncepcji poprzez fizyczne zajęcia i praktyczne doświadczenia. To podejście uwzględnia i docenia sposób, w jaki dzieci i młodzież przyswajają i przetwarzają informacje.

W 2024 r. zostanie wprowadzony nowy zestaw narzędzi, dostarczający szkołom odpowiednich metodologicznych i praktycznych informacji na temat tego, w jaki sposób można włączyć aktywność fizyczną do codziennych zajęć w klasie przez cały rok szkolny. Zestaw narzędzi będzie zawierał przewodni temat roku i zalecane działania służące jego promowaniu.

ESSD w sposób holistyczny realizuje cele zawarte w polityce Unii Europejskiej w zakresie edukacji i sportu, łącząc obszary polityki określone w wytycznych: sport, zdrowie i edukacja. Przyczynia się do rozwoju wzorców zachowań związanych z aktywnością fizyczną przez całe życie. Ustanawiając sztandarowe wydarzenia, ESSD ma na celu łączenie europejskiej młodzieży poprzez aktywność fizyczną, tworząc społeczność aktywnych fizycznie uczniów w całej Europie.

Dołącz do nas! Rejestracja na ESSD 2024 w Polsce możliwa jest poprzez krótki formularz: https://forms.gle/4Wt5wyQVEh6mtCtx6

Zgłoszenie: ERASMUS-SPORT-2023

Temat: ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE – Not-for-profit European sport events

Rodzaj akcji: ERASMUS-LS

Numer referencyjny: 101134021 (ESDD2024)

Koordynator: Hungarian School Sport Federation

Partners:

 

Finansowanie: European Commission
Czas realizacji: 1 January 2024 – 31 December 2024
Strona internetowa: https://www.essd.eu

Współfinansowanie przez Unię Europejską, Co-founded by the European Union
Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.