Europejski Dzień Sportu Szkolnego

v4sport European School Sport Day ESSD EDSS

Europejski Dzień Sportu Szkolnego® (European School Sport Day – ESSD) to ogólnoeuropejska inicjatywa, której głównym celem jest promowanie sportu i prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz zaangażowanie jak największej liczby dzieci i młodzieży, szkół i organizacji w programy zachęcające do aktywności fizycznej. Identyfikując co roku różne tematy przewodnie, ESSD ma na celu przełamanie barier kulturowych i przyczynienie się do integracji społecznej. Wydarzenie jest organizowane corocznie od 2015 roku, stale zwiększając liczbę uczestniczących krajów i uczniów. Inicjatywa w 2022 r. dotarła do prawie 2,5 miliona uczniów w 41 krajach. Rozszerzając swoje główne cele, ESSD2023 oferuje alternatywną metodę, która pokazuje radość z ruchu, a tym samym motywuje dzieci do bardziej sportowego, aktywnego stylu życia, rozwijania takich postaw i wzorców zachowań. ESSD wykorzysuje siłę sportu do wywierania znaczącego wpływu.

 

W 2023 r. temat przewodni i zalecane działania, które mogą go promować, zostaną wprowadzone w zestawie narzędzi, który zapewni szkołom i uczniom odpowiednie informacje metodologiczne i praktyczne na temat tego, jak mogą organizować własne wydarzenia wokół aktywności fizycznej i jak znaleźć nowe, radosne i zabawne sposoby na bycie aktywnym (#BeActive). Projekt realizuje cele zawarte w polityce UE w zakresie edukacji i sportu w sposób holistyczny, łącząc obszary polityki określone w wytycznych: sport, zdrowie i edukacja. Przyczynia się również do rozwoju aktywnych wzorców zachowań przez całe życie. Poprzez ustanowienie sztandarowych wydarzeń, ESSD ma na celu połączenie europejskiej młodzieży poprzez ruch i zwrócenie się do ogromnej publiczności, tworząc społeczność aktywnych fizycznie uczniów w całej Europie.

Zgłoszenie: ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE

 

Numer referencyjny:  101090102 (ESDD2023)

 

Koordynator:  Hungarian School Sport Federation

 

Partnerzy: International Sport and Culture Association (ISCA, Denmark), European Physical Education Association (EUPEA, Luxemburg), BG Be Active Association (BGBA, Bulgaria), Deporte Para La Educacion Y La Salud (DES, Spain), Fundacja V4 Sport (V4 Sport, Poland)

 

Finansowanie: European Commission

 

Czas trwania: 1 January 2023 – 31 December 2023

 

Strona internetowa: https://www.essd.eu

Współfinansowanie przez Unię Europejską, Co-founded by the European Union
Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.