projekty

Rozwijamy i wprowadzamy kompleksowe programy, które są oparte na współpracy pomiędzy sektorem prywatnym, publicznym i pozarządowym w Polsce i za granicą. Dotychczas zrealizowaliśmy szereg projektów w partnerstwie z kilkudziesięcioma organizacjami z sześciu kontynentów. 

Nasze działania wpisują się w założenia Celów Zrównoważonego Rozwoju – Sustainable Development Goals (SDGs).

Poniżej prezentujemy wybrane inicjatywy

v4Sport Akademia Krokieta i Lamy

Akademia Krokieta i Lamy

Program edukacji w ruchu Akademii Krokieta i Lamy to materiały dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych, które powstają z połączenia trzech ważnych dla rozwoju dziecka elementów: edukacji, ruchu oraz rozrywki. Dzięki temu aktywność fizyczna może towarzyszyć najmłodszym nie tylko na lekcjach wf-u, czy gimnastyki, ale także podczas zajęć dydaktycznych. Na platformę Akademii składają się filmy, ruchowe karty pracy, szkolenia dla nauczycieli i dużo inspiracji do nauki i zabawy w ruchu. Wszystkie treści tworzone są z uwzględnieniem podstawy programowej nauczania wczesnoszkolnego oraz przedszkolnego. Jesteśmy partnerem strategicznym tego przedsięwzięcia.

Integration of Ukrainian Refugee Children Through Sport

Celem Integration of Ukrainian Refugee Children Through Sport (IURTS) jest wspieranie integracji ukraińskich dzieci-uchodźców poprzez sport. W ramach inicjatywy zostaną opracowane materiały edukacyjne, które później będą pilotażowo wprowadzone w placówkach z Polski i Rumunii. Jednym z komponentów projektu jest również zaangażowanie międzynarodowej sieci stowarzyszeń badawczych, tak by z osiągniętych rezultatów mogły skorzystać ukraińskie dzieci w całej Europie. Projekt finansowany jest z programu Erasmus+ Sport. Partnerami projektu są: International Sport and Culture Association – ISCA (Dania), Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Suceava (Rumunia), Laureau Sport for Good Foundation (Wielka Brytania), Universita degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Włochy), Fundatia Terre des hommes-Elvetia (Rumunia), Sports Committee of Ukraine (Ukraina), Charitable Fund League of Tolerance (Ukraina).

V4Sport - IRTS logo
V4SPORT - We Play Together logo

We Play Together

We Play Together (WPT) skupia się wokół integracji dzieci i młodzieży uchodźców poprzez sport. Celem inicjatywy jest wymiana doświadczeń pomiędzy Danią, Estonią, Litwą, Łotwą i Polską oraz wspólne wypracowanie nowych rozwiązań i narzędzi, które umożliwią adaptację dzieci i młodzieży, zwłaszcza z Ukrainy w nowych krajach. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Youth. Partnerami projektu są Mittetulundusühing SPIN, International Sport and Culture Association, The Kazickas Family Foundation i Latvijas Sporta federaciju padome.

Active Sister Schools

Active Sister Schools to innowacyjny projekt, w którym wykorzystujemy aktywność fizyczną jako narzędzie do wprowadzania realnych zmian. Inicjatywa ma na celu wsparcie ukraińskich dzieci i integrowanie ich z rówieśnikami z innych krajów. Inicjatywa ma na celu stworzenie międzynarodowych zespołów on-line, które umożliwią uczniom z Danii, Polski i Ukrainy nawiązać osobiste więzi oraz poznawać swoje życie, kulturę i środowisko poprzez ruch i zabawę. Partnerami projektu są: Danish School Sport (Dania), International Sport and Culture Association – ISCA (Dania) oraz Ukraine Active (Ukraina). Inicjatywa finansowana jest ze środków The Nordic Council of Ministers and The Nordic Council.

Active Sister School logo
V4Sport - MovingSchoolsChallenger logo

Moving Schools Challenger

Moving Schools Challenger (MSC) to ogólnoeuropejski projekt, który skupia się na promowaniu aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia uczniów. Szkoły wezmą udział w comiesięcznych wyzwaniach sportowych, dzięki którym będą mogli bardziej zaangażować się w aktywny tryb życia. Placówki nie będą konkurować z innymi, lecz wspólnie mierzyć się z wyzwaniami.

Inicjatywę realizujemy w partnerstwie z organizacjami reprezentującymi sześć krajów: BG Be Active (Bułgaria), International Sport and Culture Association (Dania), Deporte para la Educación y la Salud (Hiszpania), Universidad Autónoma de Madrid (Hiszpania), Youth Sport Trust (Wielka Brytania) i L’ORMAinternational (Włochy) oraz organizacją europejską – European Physical Education Association. Projekt finansowany jest z programu Erasmus+ Sport.

Active Sister Schools Alliance

Celem projektu jest utworzenie pierwszego sojuszu Active Sister Schools wśród szkół podstawowych z Danii, Polski, Hiszpanii i Ukrainy. Będzie to kontynuacja pilotażu, zrealizowanego w roku szkolnym 2023/2024. Projekt zbuduje platformę, dzięki której dzieci z różnych krajów będą mogły wchodzić w interakcje, uczyć się i nawiązywać trwałe przyjaźnie. Odkrywając świat ruchu, wyruszą w podróż, w której odkryją kulturę i tradycje innych krajów, wspólnie się integrując. W celu stworzenia angażującego i interaktywnego doświadczenia edukacyjnego partnerzy projektu wykorzystają swoje długie i bogate doświadczenie do opracowania wyzwań opartych na aktywności fizycznej, edukacji i zabawie. Partnerami projektu są ISCA (Dania), Danish School Sports (DSS) (Dania), UAactive (Ukraina) i Deporte para la Educación y la Salud (DES) (Hiszpania).

Global Integration of Refugees Through Sport (IRTS)

Celem projektu jest połączenie globalnej społeczności, skupionej wokół integracji uchodźców poprzez sport i wzmocnienie jej merytorycznej wiedzy, wiarygodności, zasobów i wpływu. Za tym projektem stoi partnerstwo na niespotykaną dotąd skalę, obejmujące instytucje ONZ, sponsorów, globalne sieci, organizacje humanitarne i organizacje sportowe. IRTS przenosi międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ Sport na nowy poziom, z prawdziwie globalną grupą partnerów zarówno z krajów Erasmus+, jak i spoza niego. Fundacja V4Sport jest jedną z 5 organizacji wdrażających, które wspierają działania IRTS na poziomie lokalnym.

Together Through Sport

Projekt ma na celu ułatwienie integracji uczniów-uchodźców poprzez sport w Polsce i Rumunii. 1400 uczniów skorzysta z zajęć sportowych, a 100 nauczycieli i 20 trenerów zostanie przeszkolonych.

Creating Future Together - Razem Tworzymy Przyszłość

Celem projektu jest zaproszenie dzieci do udziału w unikalnych inicjatywach, w których wykorzystamy aktywność fizyczną jako narzędzie do integracji społecznej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Poprzez wspólną ruchową przygodę, dzieci z różnym stopniem sprawności będą miały okazję doświadczyć wzajemnego wsparcia, akceptacji i połączenia w wielkiej społeczności.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizujemy go wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób Wspierających Aktywność Jesteśmy dla Was.

v4Sport Move For Fun logo

Move For Fun

Move For Fun to recepta na więcej ruchu i radości w szkole i przedszkolu. To nie tylko filozofia oparta na stwarzaniu dzieciom okazji do ruchu. To również gotowe narzędzie pracy dla nauczycieli – łatwe w użyciu pomysły na zabawy ruchowe w formie Kart Ruchu Move For Fun. Projekt na poziomie międzynarodowym realizowany jest w partnerstwie International Sport and Culture Association (ISCA), Danish Sports Association DGI oraz firmy Novo Nordisk. My koordynujemy tę inicjatywę w Polsce.

European School Sport Day

European School Sport Day (ESSD), czyli Europejski Dzień Sportu Szkolnego współtworzymy od samego początku, czyli od 2015 roku. Wówczas byliśmy jednym z 3 krajów, dziś jest ich ponad 38. Wydarzenie corocznie przypada na ostatni piątek września, a jego celem jest celebracja aktywności i zabawy w ruchu w całej szkole, a czasem nawet w mieście. Projekt finansowany jest z programu Erasmus+ Sport. Liderem ESSD jest Hungarian School Sport Federation, a wśród partnerów są European Physical Education Association, International Sport and Culture Association, Youth Sport Trust, #BeActive European Week of Sport i BG Be Active.

v4sport European School Sport Day ESSD EDSS

MOVE Week (Tydzień Ruchu) to ogólnoeuropejskie przedsięwzięcie promujące ruch i zdrowy tryb życia. Tydzień Ruchu to, podobnie jak No Elevators Day, integralna część kampanii NowWeMOVE. Przez cały tydzień na terenie Europy oraz kilku krajów z całego świata, odbywają się wydarzenia sportowe, których głównym celem jest propagowanie różnych form ruchu i zdrowego stylu życia. Wydarzenie odbywa się cyklicznie od 2012 roku.

Akademia Veolia - Zdrowie i Integracja

To program edukacyjny, który realizujemy wspólnie z Fundacją Veolia Polska, przy wsparciu Biura Edukacji i Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, w partnerstwie z Veolią Energia Warszawa S.A. Akademia Veolia ma na celu integrację językowo-kulturową dzieci uchodźców uczęszczających do warszawskich szkół podstawowych (kl. I-III) i przedszkoli oraz wsparcie nauczycieli, poprzez zapewnienie nowoczesnych i kompleksowych materiałów edukacyjnych.

v4Sport Akademia Veolia
v4sport parking day for fitness logo

PARK(ing) Day for Fitness

PARK(ing) Day for Fitness (PDF) udowadnia, że zaadoptowanie przestrzeni publicznych w miejsca sprzyjające aktywności fizycznej przynosi wiele korzyści. Bazując na koncepcji inicjatywy Rebar’s Park(ing) Day, PDF zachęca do bycia aktywnym w środowisku miejskim. Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ Sport. Realizatorami PDF są obok nas organizacje z pięciu krajów: BG Be Active Association (Bułgaria), AJSPT Suceava (Rumunia), Placemaking Europe (Holandia), Azur Sport Sante (Francja) i XsentrikArts (Austria).

Global Matrix

W ramach członkostwa w Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA), wraz z 57 krajami z sześciu kontynentów realizujemy badania Global Matrix. Dotychczas uczestniczyliśmy w badaniach Global Matrix 2.0, 3.0 oraz 4.0. Wyniki dotyczące ogólnego poziomu sprawności fizycznej dzieci w Polsce prezentowaliśmy już m.in. na konferencjach w Tajlandii (2016) i Australii (2018). Badania w Polsce prowadzimy wspólnie z grupą krajowych ekspertów.

v4Sport Globalmatrix
v4sport no elevators day

No Elevators Day

No Elevators Day (Dzień Bez Windy) to jedna z międzynarodowych inicjatyw, której częścią jesteśmy już od pierwszej edycji projektu (2015 roku). Obchodzony w całej Europie (i nie tylko) Dzień Bez Windy jest integralną częścią kampanii NowWeMOVE, organizowanej przez ISCA (International Sport And Culture Association). Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak łatwo jest być aktywnym na co dzień. Czasami wystarczy po prostu zamienić windę na schody.

v4Sport Sportowa Akademia Veolia

Sportowa Akademia Veolia Junior

W latach 2020-2021 wspólnie z Fundacją Veolia Polska, spółkami z Grupy Veolia w Polsce oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego, realizowaliśmy projekt pn. Sportowa Akademia Veolia Junior (SAV Junior). Jego celem była dbałość o zdrową przyszłość dzieci, poprzez pokazanie różnorodnych dyscyplin sportowych i zachęcenie do regularnej aktywności fizycznej. Przez wiele tygodni lockdownu towarzyszyliśmy przedszkolakom z całej Polski, prowadząc bezpłatne zajęcia on-line w ramach Ruchowego Przedszkola SAV Junior. Później zorganizowaliśmy dwie edycje Olimpiady Przedszkolaków on-line – Veoliadę 2020 oraz 2021, w których łącznie wzięło udział ok. 7,5 tysiąca dzieci z niemal 200 przedszkoli w 15 miastach.

European Mile

European Mile (Europejska Mila) to projekt realizowany przez ISCA – International Sport and Culture Association i Fundację V4Sport w Polsce, a obchodzony w całej Europie. Dlaczego? Żeby wszystkim nam przypomnieć jak dobrze, zdrowo i łatwo jest na nowo zadbać o codzienną aktywność. Przedsięwzięcie inspirowane jest inicjatywą Daily Mile, która od lat działa i przynosi znakomite efekty w Wielkiej Brytanii: https://www.thedailymile.org. W 2021 roku Europejska Mila odbyła się w Polsce 4 czerwca wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

v4sport European Mile
V4Sport Zdrowi i aktywni mieszkańcy

Konferencja „Zdrowi i aktywni mieszkańcy – co mają wspólnego z rezyliencją miejską?"

W dniach 8-9 czerwca 2021 r. wspólnie z Fundacją Veolia Polska, w partnerstwie z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zorganizowaliśmy konferencję on-line, która dotyczyła roli samorządów lokalnych w zakresie działań na rzecz zwiększania aktywności fizycznej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Wśród prelegentów znaleźli m.in.: Sanna Vesikansa – Wiceprezydent miasta Helsinki, Chris Bruntlett z Dutch Cycling Embassy, czy Philippe de Witte – Sekretarz generalny Active Local Europe. W czasie wydarzenia połączyliśmy się także z odbywającym się w Brukseli #EUSportForum 2021, gdzie wystąpiły m.in. Pani Komisarz KE Mariya Gabriel, czy Fiona Bull z Departamentu Promocji Zdrowia WHO.

Cykl edukacyjny „Aktywny, zdrowy samorząd – jak tworzyć nowoczesne strategie sportu i aktywności fizycznej?”

W 2021 roku zorganizowaliśmy cykl edukacyjny, w ramach którego zrealizowaliśmy serię materiałów video, podcastów i spotkań online. Wśród gości inicjatywy znaleźli się zarówno eksperci z Polski, jak i zagraniczni, w tym m.in.: dr Anna Lowe – Associate Professor z Sheffield Hallam University, Mogens Kirkeby – Prezydent International Sport and Culture Association, dr. Mark Tremblay – Prezydent Active Healthy Kids Global Alliance, dr. Jayne Greenberg – Przewodnicząca International Sport and Culture Association w Ameryce Północnej oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji w National Physical Activity Plan (USA), czy Oliver Vanges – Konsultant ds. rozwoju w Zespole Sportowym Duńskiej Fundacji na Rzecz Kultury i Obiektów Sportowych. 

v4Sport Aktywny, zdrowy, samorząd
v4Sports Badania SAV Junior

Badania Sportowej Akademii Veolia Junior

Na przełomie 2020 i 2021 roku przeprowadziliśmy badania pn. „Zmiany zachowań związanych z aktywnością fizyczną dzieci w okresie przedszkolnym w pandemii COVID-19”. Poddaliśmy analizie poziom aktywności fizycznej dzieci uczęszczających do przedszkoli w Chrzanowie, Hrubieszowie, Łodzi, Poznaniu, Szczytnie, Tarnowskich Górach, Warszawie i Zamościu. Głównym celem inicjatywy było zrozumienie zmian poziomu aktywności fizycznej w pandemii, w porównaniu do okresu przed nią. Badania realizowaliśmy wspólnie z Fundacją Veolia Polska, a partnerem merytorycznym była Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

On-line PE – World Record

22 kwietnia 2020 roku ustanowiliśmy nieoficjalny rekord świata w największej lekcji WF-u on-line, którą poprowadziła – Julita Ilczyszyn – nauczycielka WF-u ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Korczaka w Józefosławiu. Bez względu na porę dnia, w lekcji wzięli udział przedstawiciele 45 krajów – od zachodniego wybrzeża Kanady po Australię. W szczytowym momencie w wydarzeniu uczestniczyło jednocześnie blisko 50 tysięcy osób (liczba ta nie uwzględnia uczestników, którzy nie byli zarejestrowani na Facebook’u oraz tych, którzy wzięli udział w lekcji w większej grupie).

v4Sport On-line PE World Record
v4Sports Badania Dolny Slask

Badania na Dolnym Śląsku

Wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym Dolny Śląsk i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w 2020 roku zrealizowaliśmy badania dotyczące aktywności fizycznej uczniów w trakcie pandemii COVID-19. Grupą badaną były dzieci z dolnośląskich szkół podstawowych (klasy 1-8) oraz ich rodzice lub opiekunowie.

Diagnoza sportu i aktywności fizycznej we Wrocławiu

Miasto Wrocław w 2019 roku rozpoczęło pracę nad kierunkami rozwoju sportu i rekreacji, tak aby stworzyć warunki sprzyjające zarówno szkoleniu mistrzów, jak i codziennej aktywności mieszkańców. Ten proces poprzedziła szeroko zakrojona diagnoza, za której realizację odpowiadaliśmy. Metodologię badania podzieliliśmy na desk research (analizę danych wtórnych), warsztaty (grupy robocze), wywiady fokusowe (zogniskowane wywiady grupowe), wywiady pogłębione oraz badanie ankietowe.

v4Sport Diagnoza Aktywny Wrocław
v4Sport Sportowa Akademia Veolia

Sportowa Akademia Veolia

Sportowa Akademia Veolia (SAV) był jednym z najdłużej realizowanych projektów CSR w Polsce. Skierowany był do młodych sportowców reprezentujących indywidualne dyscypliny olimpijskie. Przez 10 lat trwania programu, SAV objął opieką edukacyjno-stypendialną blisko 200 osób. Naszym zadaniem w latach 2017-2019 było m.in. wspieranie ich rozwoju od strony merytorycznej i pomoc w planowaniu dwutorowej kariery sportowej.

Aktywne Szkoły MultiSport

Aktywne Szkoły MultiSport (ASM) to program, który realizowaliśmy w latach 2018-2020 w partnerstwie z Benefit Systems. Jego celem było inspirowanie dzieci, rodziców i nauczycieli do wprowadzenia większej ilości aktywności fizycznej do codzienności uczniów szkół podstawowych. Pierwszą edycję programu z sukcesem zrealizowaliśmy w 35 placówkach na Dolnym Śląsku. Ponad 9 tysięcy dzieci dwukrotnie wzięło udział w multimedialnym teście sprawności fizycznej EuroFit+. Co najważniejsze, aż 86% szkół biorących udział w projekcie poprawiło poziom sprawności fizycznej swoich uczniów! W 2020 roku koordynowaliśmy II edycję programu w województwie mazowieckim, która została wstrzymana do odwołania z powodu pandemii COVID-19.

v4Sport Aktywne Szkoły Multisport
v4Sport OPEN STREET DAY

Open Streets Day

W niedzielę, 22 września 2019 roku, przy okazji Dnia Bez Samochodu, zorganizowaliśmy we Wrocławiu Open Streets Day – pierwszą edycję projektu, którego ideą jest udostępnienie ulic i przestrzeni miejskiej wszystkim mieszkańcom miasta, nie tylko tym zmotoryzowanym. Wrocław reprezentował tego dnia Polskę pośród 20 europejskich krajów promujących inicjatywę. Open Streets Day finansowany jest ze środków programu Erasmus+.

AtmoSfera MultiSport

AtmoSfera MultiSport to projekt realizowany w 2018 oraz 2019 roku, polegający na pełnej transformacji jednego z zaproponowanych przez firmę Benefit Systems obiektów w Warszawie z tradycyjnej siłowni na nowoczesne centrum sportowe, które wspiera zdrowie i wszechstronny rozwój dzieci. Naszym zadaniem było m.in. stworzenie usługi w oparciu o własne doświadczenie i trendy światowe, wypracowanie metodyki i koncepcji realizowanych w obiekcie zajęć ruchowych dla dzieci, wybór grupy docelowej, rekrutacja i przeszkolenie trenerów oraz przygotowanie ich do codziennej pracy w AtmoSferze.

v4Sport Atmosfera Multisport
v4Sport Movement Spaces

Movement Spaces

To program zainicjowany przez International Sport and Culture Association (ISCA). Miał na celu promocję, udostępnianie i stworzenie nowych obiektów aktywności fizycznej w przestrzeniach silnie zurbanizowanych. W celu opracowania najskuteczniejszych praktyk zachęcających mieszkańców do uczestnictwa w aktywności fizycznej, współpracowaliśmy z takimi miastami, jak Barcelona, Birmingham, Plovdiv czy Paryż. MOVEment Spaces to także platforma wymiany wiedzy, dobrych praktyk i wzajemnych inspiracji, dlatego w 2018 roku wraz z ISCA oraz pozostałymi partnerami opracowaliśmy kurs internetowy, w którym można znaleźć porady ekspertów na temat tego, jak zacząć lub poszerzyć zasięg swoich inicjatyw. Projekt finansowany był przez program Erasmus+ Sport.

European US Girls

European Us Girls to rozpoczęty w 2017 roku projekt, finansowany przez program Erasmus+ Sport, który miał na celu podniesienie i utrzymanie poziomu uczestnictwa europejskich kobiet w sporcie amatorskim oraz aktywności fizycznej. Dzięki ścisłej współpracy ekspertów i organizacji partnerskich z Włoch, Danii, Francji, Polski oraz Holandii możliwe było stworzenie i opracowanie najefektywniejszych narzędzi i praktyk, które miały pomóc organizacjom w zrozumieniu potrzeb młodych kobiet i przez to zapewnieniu im odpowiedniego środowiska rozwoju. Do grudnia 2018 roku, razem z zakończeniem projektu stworzyliśmy platformę e-learningową oraz aplikację mobilną.

v4Sports European Us Girls
v4Sport

Active Voice

Celem Active Voice było opracowanie odpowiednich narzędzi i działań, które pomogą organizacjom wdrażać skuteczną politykę na rzecz rozwoju aktywności fizycznej w lokalnym środowisku. W trakcie trwania projektu, do 2018 roku, wspólnymi siłami, razem z partnerami #ActiveVoice, dotarliśmy do ponad 1500 interesariuszy. Projekt był finansowany przez Program Erasmus+ Sport. Organizacjami partnerskimi na poziomie europejskim były International Sport and Culture Association, European Cyclists’ Federation, Epode International Network, European Physical Education Teacher’s Association, International Association of Sport and Leisure Infrastructure Management, a na poziomie lokalnym BG Be Active z Bułgarii, Union Francaise Des Oeuvres Laiques D’Education Physique z Francji, Social Cooperative Enterprise Greenways z Grecji oraz Unione Italiana Sport Per Tutti z Grecji.

Youth Leaders Across Borders

Celem Youth Leaders Across Borders (YLAB) było wspieranie organizacji młodzieżowych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w celu poprawy ich pracy z młodymi ludźmi i rozwijania obywatelskiej postawy młodzieży. Projekt finansowany był ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Partnerami projektu były takie organizacje, jak: Street Games z Wielkiej Brytanii, SISU ze Szwecji oraz Brandenburgische SportJugend z Niemiec. Naszym zadaniem było m.in. przygotowanie strony internetowej YLAB, czy wkład merytoryczny do wszystkich sześciu modułów szkoleniowych. Projekt realizowany był do 2018 roku.

Youth Leaders Across Borders
v4Sport Youth on the Move logo

Youth on the Move

W latach 2015-2017 realizowaliśmy projekt Youth on the Move (YotM), który był częścią kampanii NowWeMove oraz MoveBrasil. Jego główną część stanowił 10-miesięczny kurs w postaci webinarów, uzupełnianych również tradycyjną formą spotkań. Uczestnicy projektu mieli okazję nabyć wiedzę w zakresie promowania aktywności fizycznej, organizacji eventów czy też szeroko pojętego zarządzania projektami. Organizacjami partnerskimi były International Sport and Culture Association z Danii, UBAE Foundation z Barcelony, a także SESC – Servicio Social de Comercio z Brazylii.

PZU Trasy Zdrowia

W latach 2014-2015 wspólnie z Fundacją PZU stworzyliśmy 60 kompleksów sportowo-rekreacyjnych pn. “PZU Trasy Zdrowia”. Ścieżki wyposażone są w uniwersalny zestaw instalacji treningowych do ćwiczeń o różnym stopniu trudności. Informacja o inicjatywie ukazała się w wydawnictwie PASCAL z 2014 r. w artykule zatytułowanym “Weekend w Polsce”.
v4Sport PZU Trasy Zdrowia
v4Sport Muuvit! logo

Muuvit – ruszaj się i odkrywaj świat

Projekt stworzony z myślą o nauczycielach, którzy chcą urozmaicić prowadzone przez siebie zajęcia. Dodanie do obszarów zainteresowań zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej okazało się strzałem w dziesiątkę. „Muuvit” został opracowany w Finlandii 13 lat temu i do tej pory w programie uczestniczyło łącznie blisko 2 miliony dzieci. W Polsce realizowaliśmy go w latach 2012-2013. Zadaniem „Muuvita” było zachęcenie najmłodszych do aktywności fizycznej, jednocześnie ułatwiając nauczycielom prowadzenie zajęć i wzbogacanie ich o nowe elementy.

Respect Your Health

Turniejowi UEFA EURO 2012 w Polsce i w Ukrainie towarzyszyły cztery społeczne projekty RESPECT. Jeden z nich – RESPECT Your Health – Euroschools 2012, zrealizowaliśmy w Polsce we współpracy z siecią organizacji działających w obszarze sportu oraz promocji zdrowego trybu życia. Projekt był związany z działaniami na rzecz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

v4Sport Respect Your Health