Creating Future Together - Razem Tworzymy Przyszłość

Creating Future Together - Razem Tworzymy Przyszłość

Projekt pn.: „Creating Future Together – Razem Tworzymy Przyszłość” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest realizowany przez Fundację V4SPORT oraz Stowarzyszenie Osób Wspierających Aktywność Jesteśmy dla Was.

HARMONOGRAM WSPARCIA:

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną trzy wydarzenia.

  1. MOVE Week Poland 2024 – Europejski Tydzień Ruchu (27.05.2024 – 2.06.2024)

Wydarzenie to jest integralną częścią kampanii NowWeMove, realizowanej przez International Sport and Culture Association. Celem Europejskiego Tygodnia Ruchu jest promowanie korzyści płynących z aktywnego stylu życia oraz regularnego uprawiania sportu i aktywności fizycznej. Przez cały tydzień na terenie Europy oraz kilku krajów z całego świata, odbywają się wydarzenia sportowe, których głównym celem jest propagowanie różnych form ruchu i zdrowego stylu życia. Europejski Tydzień Ruchu 2024 w Polsce, będzie skierowany głównie do dzieci z niepełnosprawnościami,  które uczęszczają do przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej.

  1. Europejski Dzień Sportu Szkolnego (27.09.2024 r.)

27 września 2024 r. w polskich szkołach i przedszkolach po raz kolejny obowiązywać będzie wyjątkowy harmonogram dnia – Ruchowy Plan Lekcji. Klasy I-III oraz przedszkolaki wezmą udział w zabawach edukacyjno-ruchowych w swoich salach lekcyjnych. Poranny rozruch pobudzi mózgi do pracy, a matematyka i polski w ruchu przekonają dzieci, nauczycieli i rodziców, że aby się uczyć wcale nie trzeba siedzieć.

  1. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami (6 grudnia 2024 r.)

Wydarzenie zostało zaplanowane na 6.12.2024 r. Wybór tej daty nie jest przypadkowy – trzy dni wcześniej obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, co ma na celu podkreślenie znaczenia integracji i wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami. Są to również Mikołajki, dzień szczególnie ważny dla dzieci. Chcemy wykorzystać tę okazję, aby stworzyć atmosferę radości, zabawy i magii.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.


KWOT
A DOFINANSOWANIA PRZEZ PFRON: 845 457,90 zł

KWOTA PROJEKTU: 939 397,90 zł

BENEFICJENCI PROJEKTU: Projekt skierowany jest do dzieci z różnymi niepełnosprawnościami z klas I-III oraz przedszkoli.

ZASIĘG TERYTORIALNY: Projekt ogólnopolski.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE: Rekrutacja do projektu (dla każdego wydarzenia) odbywać się będzie poprzez przesłanie zgłoszenia. Placówki, jak i osoby indywidualne, będą mogły zapisać się do udziału w projekcie, rejestrując się poprzez dedykowany formularz.