Wszyscy partnerzy

Szkolny Związek Sportowy (SZS)

Szkolny Związek Sportowy (SZS)

Szkolny Związek Sportowy jest stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli i innych osób działających dla zdrowia, aktywności ruchowej i sportu. SZS rozwija kulturę fizyczną, a w szczególności wychowanie fizyczne oraz sport wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 


Organizacja jest rzecznikiem promocji zdrowia oraz higienicznego trybu życia. Istotnymi celami Związku są: wyrównywanie szans i warunków uczestniczenia wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej oraz rozwój struktur wolontariatu sportowego. SZS uczestniczy w realizacji zadań przyjętych od państwa w dziedzinach zdrowia, kultury fizycznej i ekologii.


SZS wspierał założenia projektu RESPECT your Health, koordynowanego w Polsce przez Fundację V4SPORT, poprzez zachęcanie animatorów Orlików do promowania celów projektu wśród społeczności lokalnych.

← poprzedni następny →
v4sport

Copyright © 2009 - 2012 All Rights Reserved v4sport.eu