Aktywność fizyczna jest dla każdego – niezależnie od wieku, płci, statusu społecznego, czy stopnia sprawności. Tydzień Ruchu jest częścią ogólnoeuropejskiej kampanii MOVE Week, która ma pokazać, jak ważny dla naszego zdrowia i życia jest ruch.

 

Cel jaki postawiła przed sobą Komisja Europejska do 2020 roku to zwiększenie o 100 milionów liczby aktywnych fizycznie Europejczyków. Tydzień Ruchu jest krokiem w tym kierunku – ma zachęcić do uprawiania sportu oraz pokazać korzyści płynące z regularnego ruchu. Kluczowym zagadnieniem ważnym dla akcji jest uświadomienie społeczeństwu, że żadna z grup nie jest wykluczona. Oferta aktywności podczas MOVE Week jest na tyle zróżnicowana, że każdy znajdzie coś dla siebie. 

W 2012 roku odbyła się pilotażowa edycja MOVE Week. Przez siedem pierwszych dni października w 23 europejskich krajach zorganizowano ponad setkę imprez, w których wzięło udział w sumie blisko 140 000 osób. W kampanię zaangażowanych było 250 instytucji. 

Między 7 a 13 października 2013 odbędzie się pierwsza edycja Tygodnia Ruchu w naszym kraju. 

Jednym z elementów kampanii jest konkurs, którego celem jest zachęcenie ludzi do podejmowania inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnych. Osoby, które pracują w ośrodkach sportowych, szkołach, bibliotekach, domach kultury, świetlicach, czy instytucjach samorządowych najlepiej wiedzą jakie grupy społeczne są najmniej aktywne na ich obszarze. Najlepiej wiedzą też jak wykorzystać specyfikę regionu do zorganizowania ciekawych zajęć ruchowych skierowanych do wszystkich, a w szczególności do osób, które na co dzień z różnych powodów nie korzystają z oferty zajęć ruchowych. Tydzień Ruchu ma uświadomić Polakom, że regularna aktywność fizyczna jest możliwa niezależnie od płci, wieku, statusu, zarobków, czy stopnia sprawności. 

MOVE Week jest inicjatywą International Sport and Culture Association (ISCA). W Polsce koordynatorem projektu jest Think Tank for Sport, za którym stoją cztery instytucje: Projekt Społeczny 2012 Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja v4sport, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Spółka PL.2012+. Realizacją przedsięwzięcia zajmuje się Fundacja v4sport.

Inne aktualności

 • Wolontariusze wchodzą na piłkarskie stadiony

  Nowy Partner - Górnik Zabrze SSA

  14 września 2010 rozpoczęła się oficjalna współpraca między Górnikiem Zabrze, a Fundacją v4sport, która ma ułatwić pozys (...)

 • Nawiązaliśmy stałą współpracę z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej

  Nawiązaliśmy współpracę z FRKF

  Nasza fundacja nawiązała stałą współpracę z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej. Kilkakrotnie już uczestniczyliśmy wspóln (...)

 • Dane Fundacji zerejestrowane w GIODO

  Fundacja dba o wysokie standardy

  Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r., zbiór danych znajdujących się na portalu www.volunteers4sport.eu został wpisany (...)